644 Following

 • Eda Ozturk

  Eda Ozturk

  Merhaba, ben Eda. Kendimce deneme, şiir, öykü yazıyor ve bolca okuyorum. Instagram: @okumadanasla

 • Nedim Ucarsu

  Nedim Ucarsu

 • Izzet Guvenilir

  Izzet Guvenilir

  Growth Focused Regional General Manager (&CEO)

 • Selçuk CAN

  Selçuk CAN

  UI & UX Designer www.devoless.com

 • Neslişah Berra

  Neslişah Berra

  Bu Bloğu kurma amacım , kendimi keşfetme yolculuğuma sizide ortak etmek:) Bana eşlik eder misiniz? Kariyersaatim.com sitemi ziyaret edebilirsiniz.

 • Baris

  Baris

 • Salih Seçkin Sevinç

  Salih Seçkin Sevinç

  Writer | Serious Eater ≈ Libra

 • Tolga Şahin

  Tolga Şahin

  Product Designer @ SHERPA Blog https://dribbble.com/tolgasahin https://www.behance.net/tolgasahinn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store